Vier lidorganisaties van de Federatie Antilliaanse Jeugdzorg hebben een nieuwe website gemaakt door Kuki & Ko.
JSC, JCC, Amigunan di Cristo en Stichting Reclassering hebben met subsidie van de SNAYDP, een jeugdontwikkelingsprogramma van de Europese Unie, een website kunnen realiseren. Kuki & Ko heeft het design gemaakt en de organisaties begeleid in het inhoudelijk vormgeven van hun site. Medewerkers van de vier organisaties hebbeng geleerd hoe ze de site zelf kunnen bijhouden. De resultaten zijn te zien op:
      

Binnenkort krijgen ook 4 organisaties op Bonaire en 5 organisaties op Sint Maarten de gelegenheid om hun eigen website te realiseren met steun van SNAYDP.