dutchcaribbeanheritage.org – het platform met alle info over erfgoed op de Nederlands Caribische eilanden

2023 – In opdracht van Stichting Monumentenzorg Curacao

Een grondige inventarisatie van lesmateriaal gericht op het onderwijs, ingedeeld in verschillende schooltypes leverde een belangrijke conclusie op, dat er veel materiaal over gebouwd en archeologisch erfgoed is maar dat het moeilijk te vinden is. In het onderwijsveld bleek er behoefte aan een plek waar men gemakkelijk informatie en lesmaterialen zou kunnen vinden.

De eerste aanbeveling die vervolgens in de inventarisatie genoemd wordt (blz. 83) is: “…het opzetten van een digitaal platform met alle materialen die al beschikbaar zijn. Samen met het uitgeven van een nieuwsbrief en het opzetten en bijhouden van een facebook page wordt als het ware voorzien in een goede infrastructuur voor de verdere ontwikkeling van materiaal.”

Als initiatiefnemer herkent Stichting Monumentenzorg Curaçao dat de informatiebehoefte over monumentaal erfgoed op alle eilanden aanwezig is en wil dit Digitaal Platform Monumentaal Erfgoed Caribisch Nederland dan ook voor een bredere doelgroep op alle eilanden toegankelijk maken. Naast docenten en leerlingen in het onderwijs kunnen ook andere groepen, ouders, kinderen, jongeren en bezoekers gebruik maken van de informatie die het platform biedt. Te denken valt aan naschoolse opvang, jeugdgroepen, familie- en vriendengroepen die een activiteit willen organiseren, toeristen, toeristenorganisaties en zo meer.