Lespakket Cultureel Artistieke Vorming Havo/Vwo

2008 – In opdracht van: Ministerie van Onderwijs

De modules muziek, dans, drama, beeldende kunst en film behandelen per discipline de volgende onderdelen:

  • intro discipline aan de hand van een praktische opdracht
  • vormelementen, uitleg en praktische opdrachten ter verwerking
  • functies van de betreffende discipline
  • kunstvormen/genres van de betreffende discipline
  • integratie, praktische opdracht waarbij de opgedane kennis wordt geïntegreerd
  • bronnen voor meer informatie
  • culturele tips bij het plannen van de culturele activiteiten