Op deze QwikZite- bijeenkomst was de opkomst goed. Een aantal mensen hebben informatie gekregen over QwikZite en ook zelf kunnen oefenen.