De Stichting Antilliaanse Medefinancierings Organisatie heeft een nieuwe organisatiestructuur, een nieuwe aanpak en een nieuwe website.
Kijk op www.samfo.org.